دوشنبه،17 مرداد 1401 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
    • درباره روابط عمومي
      روابط عمومي ،هنر ارزشمندي است كه گـــرچه اغلب به عنوان بخشي از انجام وظائف دستگاهها وسازمان ها تلقي مي شود ،اما رسالتي فراتر از توجيه گري صرف ودفـــــــاع محض از سيستم اداري وسازماني دارد ،بلكه بايد درايجاد تعامل ســـازنده ومطلوب بين ادارات ،سازمان ها وارباب رجوع ايفاي نقش نمايد،تا بهبود نسبي در وضعيت سازمانها،ساير بخش ها وكل جامعـــــه حاصل گردد وبه هميـــن جهت روابط عمومي را«هنـــر هشتم»مي خواننــد ،زيرا اين عرصه ،نيرويي مي خواهد كه هنـــرمندانه فعاليت كند تا هم مــــايه ي زينت واعتبـــار دستگــــاه وهم حـــــامي مخاطبــــان آن باشد .



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26754945 آخرین به روزرسانی: 17 مرداد 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 2.698783159256 seconds.
memoryUsage : 3979Kb