سه شنبه،08 مهر 1399 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
  • با متخلفین در سالن های آرایشی بهداشتی برخورد قانونی میشود.
   كد خبر: 266
   تاريخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۰/۲۹
   تعداد بازديد: 1171

   با متخلفین در سالن های آرایشی بهداشتی برخورد قانونی میشود.

   با استفاده كنندگان از فرآورده هاي آرايشي غيرمجاز و قاچاق در سالن هاي آرايشي و زيبايي برخورد قانوني مي شود. حجم بالاي خريد و فروش و مصرف فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، و تنوع آنها در ايران نظارت جدي را مي طلبد زيرا از طرفي مخاطبان و مصرف كنندگان اين فرآورده ها در حال افزايش اند و از سوي ديگر ممكن استآثار سوء پوستي و يا عوارض ديگري به همراه داشته باشند. با توجه به اينكه سالنهاي آرايش و زيبايي و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي در رشته هاي آرايش، پيرايش و مراقبت از زيبايي بعنوان شاخص ترين مكان هاي مصرف مواد آرايشي و بهداشتي هستند و لزوم آشنايي مصرف كنندگان ضروريست در اين شماره در گفتگو با رئيس اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و همچنين مسئولان اتحاديه صنف لوازم آرايشي و بهداشتي و اتحاديه صنف آرايشگران زنانه اصفهان به نقش نظارتي و كنترلي اين سازمانها بر فعاليت سالنهاي زيبايي و آرايشگاهي پرداخته ايم. همچنين فعاليتهاي غيرمجازي كه از عوامل تهديد كننده سلامت بانوان هستند و در برخي از سالن ها ارائه مي شود را معرفي مي كنيم. * مديريت نظارت بر كاربرد مواد آرايشي و بهداشتي رئيس اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در گفتگو با زندگي سالم با بيان اينكه نظارت بر كاربرد فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي كه نقش تعيين كننده اي در سلامت مردم بويژه زنان و دختران دارد ضروري است، گفت : مقررات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد در سالنهاي آرايش و زيبايي و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي در رشته هاي پيرايش و مراقبت از زيبايي رعايت شود. مهندس محمد علي باقري افزود : يكي از مشكلاتي كه وجود دارد اين است كه مؤسساتي كه تحت پوشش اتحاديه صنف آرايشگران زنانه اقدام به ارائه خدمات آرايشگاهي مي كنند واين مراكز 2 دسته اند : 1- مؤسسات فاقد مجوز ، 2 – آموزشگاههاي آرايش و پيرايش و مراقبت از زيبايي. مؤسساتي كه با عنوان آموزشگاههاي آزاد فعاليت دارند صرفاً مجاز به خدمات آموزشي هستند و مجاز به ارائه خدمات آرايشي و پيرايشي نيستند. رئيس اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت : با داشتن گواهينامه از سازمان فني و حرفه اي در رشته هاي آرايشي، پيرايشي و مراقبت از زيبايي نمي توان خدمات آرايشگر و زيبايي را براي عموم مردم ارائه نمايند و بايد اين افراد براي ارائه خدمات جواز كسب از اتحاديه صنف آرايشگران زنانه بگيرند. ارائه خدمات آموزشي در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي آرايشگران و پيرايش كه در خارج از سرفصل هاي مصوب سازمان فني و حرفه اي قرارداد، همچنين برگزاري هر گونه دوره آموزشي و همايش مشروط به تأييد معاونت غذا و دارو است. مهندس باقري در همين رابطه اظهار داشت : اين آموزشگاهها بايد صرفاً اطلاعاتي را در اختيار هنرجويان قرار دهند كه در سرفصل ها تعريف شده و مصوب سازمان فني و حرفه اي باشد. وي افزود : برگزاري هر گونه دوره و همايش آموزشي خارج از اين سرفصلها با توجه به خدمات مكن است سلامت مردم را تهديد كند، بايد تأييديه اين مباحث آموزشي از معاونت غذا و دارو گرفته شود. عضو شوراي سياست گذاري ماهنامه زندگي سالم گفت : خدمات آرايشي و پيرايش در منازل كه هيچ رسميتي ندارد از نظر اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و دارو مورد تأييد نيست و به مردم توصيه مي شود كه به اين آرايشگاهها مراجعه نكنند و به سالنهاي آرايش و زيبايي مراجعه كنند كه تحت پوشش اتحاديه صنف آرايشگران زنانه باشند. مهندس باقري درخصوص حقوق مردم در سالنهاي آرايش و زيبايي گفت : آرايشگران موظف اند فراورده هاي آرايشي و بهداشتي كه مي خواهند مصرف كنند را به رؤيت مراجعه كننده برسانند (با برچسب)، همچنين طريقه مصرف- مخاطرات مصرف و حتي اطلاعات فني را بطور دقيق براي وي شرح دهند. رئيس اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با ابراز نگراني از كاربرد غيرمجاز و قاچاق مواد آرايشي و بهداشتي و استفاده از فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غيرمجاز و قاچاق در سالنهاي زيبايي و آرايشگاهي ادامه داد‌: آگاه سازي عمومي و اطلاع رساني شفاف درخصوص وقوع تخلفات در سالنهاي آرايش و زيبايي و عوارض ناشي از آن در كشف فعاليتهاي غير مجاز آرايشگران نقش تعيين كننده اي دارد. مهندس باقري افزود : فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي توليد داخل بايد داراي پروانه ساخت بهداشتي، تاريخ توليد و انقضاء، نام و آدرس شركت توليد كننده باشد و فرآورده هاي وارداتي هم بايدبرچسب فارسي با مشخصات 1- نام فرآورده 2- مجوز بهداشتي 3- نام شركت وارد كننده 4- نام شركت توليد كننده 5- نام كشور سازنده 6- تاريخ توليد و انقضاء 7- هشدارهاي بهداشتي داشته باشند؛ كه در اين صورت مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند. وي گفت : آشنايي مردم درخصوص استفاده و مصرف اين فرآورده ها در صورت حساسيت در آينده مي تواند براي پيگيري به مصرف كنندگان كمك كند و مراجعه كنندگان به اين سالنها در صورت امتناع آرايشگران از در اختيار قراردادن اطلاعات كافي از فرآورده هاي مصرفي مي توانند به اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و دارو اطلاع دهند تا پيگيري شود. * ممنوعيت فروش فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي در سالن هاي زيبايي و آرايشي و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي آرايشگري و مراقبت از زيبايي رئيس اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در ادامه با بيان اينكه سالنهاي زيبايي و آرايشگاهي و آموزشگاههاي آزاد آرايشگري و پيرايش و مراقبت از زيبايي حق فروش لوازم، تجهيزات و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را ندارند، گفت : به مردم توصيه مي كنيم كه مواد آرايشي و بهداشتي را از داروخانه ها و فروشگاههايي كه پروانه كسب از اتحاديه فروشندگان مواد آرايشي و بهداشتي دارند خريداري كنند چون عرضه اين مواد در ساير مكانها مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيست. اين كارشناس رسمي دادگستري همچنين درباره لزوم بازرسي از سالنهاي زيبايي و آرايشگاهي و آموزشگاههاي آزاد آرايشگري گفت : نظارت ما بر اين اماكن، نظارت بر فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي مصرفي و چگونگي استفاده از آنهاست زيرا برخي فرآورده ها مشكلي ندارند اما بد استفاده مي شوند. وي گفت : اقداماتي چون تجويز اقلام دارويي، تهيه و فروش انواع فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، لايه برداري از پوست، پاك كردن جوش هاي صورت، خالكوبي (تاتو)، رفع چين و چروك، كاشت مو و ناخن در تعدادي از سالن هاي آرايش و زيبايي به ضرورت كنترل و بازرسي از چنين مكانهايي مي افزايد. مهندس باقري درباره بازرسي و نظارت بر فعاليت سالن ها و آموزشگاههاي آزاد آرايشي گفت : بازرسيها بر اين اماكن بصورت مشترك با اتحاديه صنف آرايشگران زنانه و سازمان بازرگاني انجام مي شود و معاونت غذا و دارو خود نيز بطور مستقل بدون اطلاع قبلي از اين سالنها و آموزشگاهها بازديد دارد. وي افزود : مصرف فرآورده هاي غير مجاز و خدمات غير مجاز مثل تاتو بيشترين تخلفات سالنهاي زيبايي و آرايش در استان اصفهان استو با توجه به اينكه در برخي از اين سالنها و آموزشگاههاي آزاد آرايش و پيرايش و مراقبت از زيبايي، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي قاچاق ارائه و مصرف مي شود، لزوم بازرسي از اين مراكز جدي بوده و ضرورت دارد كه بازرسي هاي مستمر از اين مراكز صورت گيرد.
   ارسال به فيسبوك   ارسال به دنباله   ارسال به بالاترين   ارسال به كلوبدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23437670 آخرین به روزرسانی: 08 مهر 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.56738805770874 seconds.
memoryUsage : 6837Kb