جمعه،17 ارديبهشت 1400 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
  • آخرين اخبار #كرونا# در لرستان؛
   كد خبر: 18909
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
   تعداد بازديد: 490

   آخرين اخبار #كرونا# در لرستان؛

    توليد محلول ضدعفوني دست در دانشكده داروسازي خرم آباد همچنان ادامه دارد

   اين مجموعه به عنوان اولين دانشكده كشور از روز سوم اسفندماه ۱۳۹۸ زير نظر اساتيد ، كارشناسان و دانشجويان اقدام به توليد محلول شستشوي دست نمود كه اين فعاليت هم چنان ادامه دارد. اين دانشكده در حال حاضر ، به صورت روزانه حتي در روزهاي تعطيل و تا رفع نياز ۵۰۰ تا ۶۰۰ ليتر محلول در آزمايشگاه توليد و سپس اين توليدات را درگالن هاي ۲۰ ليتري در اختيار بيمارستانهاي سطح استان قرار مي دهد.

   بيست و چهارم اسفندماه 98

   دكتر محمدرضا نيكبخت رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان از آخرين  آمار مبتلايان به كرونا ويروس خبر داد:

   تا كنون ۸۹۰ نمونه ي از بيماران مشكوك به "كرونا" در استان لرستان به آزمايشگاه مرجع ارسال شده است.735 نمونه پاسخ داده شده است كه از اين عدد ۲۳۷مورد مثبت و تعداد ۱۵۵ نمونه در انتظار جواب و ۴۹۸ مورد منفي اعلام شده است. تا به امروز ۲۰ مورد فوت قطعي بر اثر بيماري "كرونا" در استان ثبت شده است. به تفكيك شهرستان مبتلايان مثبت شامل: سلسله ۶۸ نفر،خرم آباد ۶۱ نفر، بروجرد ۳۰ نفر، دلفان ۲۸ نفر، دورود ۲۳ نفر، ازنا ۱۱ نفر، كوهدشت ۷ نفر، اليگودرز ۳ نفر، چگني ۳ نفر، پلدختر ۲ نفر، سپيددشت ۱ نفر مي باشد. بستري در بيمارستان ۱۲۵ نفر، ترخيص از بيمارستان ۴۴ نفر و مراقبت در منزل ۴۸  نفرداريم.

   بيست و چهارم اسفندماه 98

   دكتر محمدرضا نيكبخت رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان از آخرين  آمار مبتلايان به كرونا ويروس خبر داد:

   تا كنون ۹۵۷ نمونه ي از بيماران مشكوك به "كرونا" در استان لرستان به آزمايشگاه مرجع ارسال شده است.826 نمونه پاسخ داده شده است كه از اين عدد ۲۸۹مورد مثبت و ۵۳۷ نمونه منفي اعلام شده است. تا به امروز ۲۵ مورد فوت قطعي بر اثر بيماري "كرونا" در استان ثبت شده است. به تفكيك شهرستان مبتلايان مثبت شامل : سلسله ۸۹ نفر، خرم آباد ۶۷ نفر، بروجرد ۴۱ نفر، دلفان ۳۶ نفر، دورود ۲۳ نفر، ازنا ۱۵ نفر، كوهدشت ۸ نفر، اليگودرز ۳ نفر، چگني ۳ نفر، پلدختر ۲ نفر، سپيددشت ۱ نفر، رومشكان ۱ نفر مي باشند.

   بيست و پنجم اسفندماه 98

   نقاهت گاه بيماران "كرونايي" در خرم آباد افتتاح شد

   نقاهت گاه بيماران كرونايي با مشاركت سپاه حضرت ابوالفضل استان و دانشگاه علوم پزشكي لرستان داير شده است. اين نقاهت گاه به منظور قرنطينه ي بيماران كرونايي بهبود يافته قبل از حضور در منزل و با ظرفيت 70 تخت امروز افتتاح شد. اين مركز درماني شامل بخش هاي بستري مردان، بستري زنان و بخش "سي پي آر" و حضور كادر پزشكي درماني مي باشد. اين مركز با حضور استاندار لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان و رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان افتتاح شد.

   بيست و پنجم اسفندماه 98

   با موضوع كنترل بيماري "كرونا"؛

   نشست هم انديشي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان با اعضاي هيات علمي برگزار شد

   دكتر نيكبخت در اين نشست گفت:هدف ما  هم افزايي ، مشاركت و استفاده از نظريات و تجربيات علمي  اعضاي هيات علمي دانشگاه در آموزش پيشگيري ودرمان كرونا مي باشد.ما درجنگ گسترش يبماري كرونا قرارداريم  ودانشگاه ازنظر اعتبارمالي مشكل چنداني در زمينه اين بيماري ندارد ، ما نيازمند كمك انساني و همكاري  خارج از وظيفه شما اعضاي هيات علمي هستيم. لرستان دومين استان در غربالگري بيماري كرونا مي باشد و توانسته ايم كه از يك ميليون و هفتصد هزار نفر جميعت استان بيش از يك ميليون و صد هزارنفر غربالگري را انجام دهيم واين حاصل تلاش همكاران ما در دانشگاه مي باشد. استاندار و دستگاه هاي اجرايي استان همراه ما ودر كنار ما در حال كمك به دانشگاه دركنترل بيماري كرونا  مي باشند.

   بيست و پنجم اسفندماه 98

   دكتر رئيسي معاون بهداشت وزير در گفتگو با شبكه خبر گفت:

   در طرح ملي غربالگري بيماري "كرونا" استان لرستان بعد از استان گيلان بهترين عملكرد را داشته است.در لرستان تا كنون بيش از 64 درصد افراد جامعه مورد غربالگري قرار گرفته اند.

   بيست و پنجم اسفندماه 98

   دكتر محمدرضا نيكبخت رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان از آخرين  آمار مبتلايان به كرونا ويروس خبر داد:

   تا كنون ۱۰۳۱ نمونه ي از بيماران مشكوك به "كرونا" در استان لرستان به آزمايشگاه مرجع ارسال شده است. 931 نمونه پاسخ داده شده است كه از اين عدد ۳۲۴مورد مثبت و ۶۰۷نمونه منفي اعلام شده است. تا به امروز ۲۷ مورد فوت قطعي بر اثر بيماري "كرونا" در استان ثبت شده است. مزيد اطلاع اينكه تعداد ۱۵ مورد فوتي منفي كه نتيجه آزمايش آنها از طريق آزمايشگاه مرجع اعلام شده است. به تفكيك شهرستان مبتلايان مثبت شامل: سلسله ۹۹ نفر، خرم آباد ۸۰ نفر، بروجرد ۴۲ نفر، دلفان ۳۷ نفر، دورود ۲۵ نفر، ازنا ۲۰ نفر، كوهدشت ۸ نفر، اليگودرز ۵نفر، چگني ۳ نفر، پلدختر ۲ نفر، سپيددشت ۱ نفر، رومشكان ۲ نفرمي باشد.

   بيست و هفتم اسفندماه 98

   دكتر محمدرضا نيكبخت رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان از آخرين  آمار مبتلايان به كرونا ويروس خبر داد:

   تا كنون ۱۱۱۰ نمونه ي از بيماران مشكوك به "كرونا" در استان لرستان به آزمايشگاه مرجع ارسال شده است. 1018 نمونه پاسخ داده شده است كه از اين عدد ۳۶۳مورد مثبت و ۶۵۵نمونه منفي اعلام شده است. تا به امروز ۲۹ مورد فوت قطعي بر اثر بيماري "كرونا" در استان ثبت شده است. به تفكيك شهرستان مبتلايان مثبت شامل: سلسله ۱۰۹ نفر، خرم آباد ۹۵ نفر، بروجرد ۴۳ نفر، دلفان ۵۰ نفر، دورود ۲۵ نفر، ازنا ۲۰ نفر، كوهدشت ۸ نفر، اليگودرز ۵نفر، چگني ۳ نفر، پلدختر ۲ نفر، رومشكان ۲ نفر، سپيد دست ۱ نفرمي باشد. بستري در بيمارستان ۹۹ نفر، ترخيص از بيمارستان ۴۴ نفر و مراقبت در منزل  ۱۹۱ نفرنيز داشته ايم.

   بيست و هشتم اسفندماه 98

   دكتر محمدرضا نيكبخت رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان از آخرين  آمار مبتلايان به كرونا ويروس خبر داد:

   تا كنون ۱۱۷۴ نمونه ي از بيماران مشكوك به "كرونا" در استان لرستان به آزمايشگاه مرجع ارسال شده است. 1093 نمونه پاسخ داده شده است كه از اين عدد ۴۰۰مورد مثبت و ۶۹۳نمونه منفي اعلام شده است. تا به امروز ۳۰ مورد فوت قطعي بر اثر بيماري "كرونا" در استان ثبت شده  است. به تفكيك شهرستان مبتلايان مثبت شامل: سلسله ۱۱۰ نفر، خرم آباد ۹۵ نفر، بروجرد ۵۰ نفر، دلفان ۵۰ نفر، دورود ۳۶ نفر، ازنا ۲۰ نفر، كوهدشت ۸ نفر، اليگودرز ۹  نفر، پلدختر ۹ نفر، چگني ۷ نفر، رومشكان ۴ نفر، سپيد دست ۲ نفرمي باشند. بستري در بيمارستان ۱۰۵ نفرريا، ترخيص از بيمارستان ۵۰ نفر و مراقبت در منزل  ۲۱۵ نفر نيز داشته ايم.

   بيست و نهم  اسفندماه 98

    

    

    

    

    

    

   تهيه و تنظيم: كاظمي ذهابي/ وبدا

    

    

   ارسال به فيسبوك   ارسال به دنباله   ارسال به بالاترين   ارسال به كلوبدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24993240 آخرین به روزرسانی: 17 ارديبهشت 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.5394549369812 seconds.
memoryUsage : 7057Kb