چهارشنبه،13 اسفند 1399 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
  • كميته سلامت مادران دانشگاه علوم پزشكي لرستان برگزار شد؛
   كد خبر: 20792
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
   تعداد بازديد: 124
   كميته سلامت مادران دانشگاه علوم پزشكي لرستان برگزار شد؛

   ماماهاي موفق در پيشگيري از مرگ مادران تشويق مي شوند

    كاظمي ذهابي/ وبدا

    

   كميته سلامت مادران دانشگاه علوم پزشكي لرستان به رياست دكتر محمدرضا نيكبخت صبح روز بيست و هشتم بهمن ماه برگزار شد.

   به گزارش وبدا لرستان، در اين كميته تشويق ماماهاي موفق در برنامه هاي پيشگيري از مرگ مادران مصوب شد.

   در اين راستا گزارش عملكرد ماماهاي شاغل در بخش هاي مختلف بهداشت و درمان توسط كميته سلامت مادران بررسي و افراد موفق و نمونه انتخاب خواهند شد.

   تشويق افراد نمونه در روز گراميداشت مقام "ماما" انجام خواهد شد.

   در كميته سلامت مادران دانشگاه برنامه ي بازنگري نظام كشوري مراقبت مرگ مادري تشريح شد.

   همچنين در خصوص برنامه هاي آموزش نظام مراقبت مرگ در استان، مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادر و ترويج زايمان ايمن و فيزيولوژيك گزارشاتي ارائه شد.

   در اين نشست تنظيم برنامه ي پايش منظم از عملكرد كميته هاي سلامت مادر در واحدهاي تابعه دانشگاه و پيگيري انجام مصوبات به تصويب رسيد.

    چك ليست عملكرد فني خدمات سلامت به مادران باردار نيز با مشاركت معاونت هاي بهداشت و درمان تهيه و تنظيم خواهد شد.

   در اين كميته عملكرد معاونت درمان در برنامه هاي پيشگيري و مراقبت مادران پرخطر طي چند ماه اخير قابل قبول ارزيابي شد.

   در كميته ي سلامت مادران دانشگاه، معاونين بهداشت، درمان، توسعه مديريت و منابع، آموزش، روساي برخي مراكز آموزشي درماني و بيمارستانها و همچنين متخصصين و كارشناسان برنامه حضور داشتند.

   ارسال به فيسبوك   ارسال به دنباله   ارسال به بالاترين   ارسال به كلوبدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24494795 آخرین به روزرسانی: 13 اسفند 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.49635791778564 seconds.
memoryUsage : 8477Kb